Giriş

Bu servisler, UYAP üzerinden icra takip başlatma için kullanılır. Servisler istendiğinde XML Post, istendiğinde ise JSON Post olarak çalıştırılabilir. Her iki durumda da tüm talepler POST olarak gönderilmelidir.

Tüm servislerde örnek xml ve json input ve output'lar mevcut. Talepler Endpoint adreslerine yapılmalıdır. Verilen input'lar Ham Post İçeriği (Raw post content) yani payload olarak gönderilecek.

Bir takip oluşturma işlemi tek seferlik bir post'la yapılamaz. Belli bir miktar trafik gerektirir. Bu trafik sırasında Cookie ya da Session'la oturum sürekliliği sağlanmak. Bilet (Token) oluşturulur. Oturumlar bu token'la sürdürülür.

Uyap'da İşlem Basamakları

 1. Mobil İmza İle Giriş
 2. Takip bilgilerinin girilmesi/seçilmesi (flash arayüz)
 3. Takip dokümanının oluşturulması
 4. Takip dokümanının imzalanması
 5. Ödeme yapılması
  • Banka ile ödeme ya da
  • Barokart ile ödeme
 6. Takip başlatılması

API'de İşlem Basamaklari

Talep üzerine, banka ile ödeme işlemi API tarafından desteklenmiyor. Sadece barokart ile ödeme destekleniyor.

 1. Token servisi ile işlem bileti oluşturulması
 2. Takip için ön gereksinim bilgilerin alınması
 3. Doküman oluşturulması
 4. Doküman imzalanması
 5. Barokart bakiye kontrol
 6. Takip başlatılması

Request header'larına application argümanı gereklidir. application argümanının alabileceği iki geçerli değer vardır. uyap ve test. test application header'ı gönderirseniz işlemler simülatör'de çalışır ve örnek cevaplar gönderilir. Aynı talepleri uyap application header'ı ile gönderirseniz talepler uyap'a gönderilir. Uyap'ta işlem yapabilmek için elinizde mobil imza ve gerçek veriler olmalıdır.

Tavsiye :
Google Chrome'un 'Extension' larında Advanced REST Client adlı bir eklenti var. Bu eklenti ile istediğiniz adrese, istediğiniz http methodu ile (get, post, put, delete), istediğiniz header'larla ve istediğiniz payload ile talep oluşturmanızı sağlar.
8054279277